top of page

פרויקט חונכות

מרכז לקהילה האפריקאית חונכות

המרכז לקהילה האפריקניית בירושלים מפעיל פרויקט חונכות לילדי בית ספר יסודי, בו משתתפים אנשים מילדי הקהילה בכית א' עד ו'. הפרויקט מתבסס על מתנדבים הנפגשים באופן פרטי וקבוע עם הילדים ומספקים סיוע לימודי בנוסף לתמיכה רגשית.

bottom of page