top of page

הפרוייקטים שלנו

עזרה הומניטארי ופסיכוסוציאלי​

אנחנו מפעילים מערך ליווי ותמיכה המבוסס על מתנדבים וסטודנטים לעבודה סוציאלית בעיקר בהכשרתם מקצועית. מערך העזרה לעסוק בפעילות כלכלית וחברתיים אך כמעט ולא נתמכת על ידי גורמים ממסדיים..

שיעורי שפה​

 

אנחנו מפעילים מערכי לימוד לבוגריםלהקניית השפה האנגלית והשפה העברית. שיעורי השפה מופעלים על ידי מתנדבים מדי יום ומסייעים לעשרות מחברי הקהילה.

פרויקט חונכות​

 

 

החל מחודש ינואר 2015 אנחנו מפעילים מערך סיוע לימודי עבור ילדי הקהילה בגיל בית ספר יסודי. מערך הסיוע מבוסס על מתנדבים אשר מספקים גם ליווי רגשי.

מיצוי זכויות יוצרים​

אנחנו מלווים את הקהילה האפריקאית בהתנהלות אל מול גורמים בריאותיים, משפטיים, תעסוקתיים, חינוכיים  וממשלתיים, במטרה לצמצם פערי שפה ותרבות.   אנחנו פועלים להעלאת מודעות לזכויות בתחומים אלו.

חברת אירועים​

אנו מארגנים בימות אירועים חברתיים ותרבותיים עבור הקהילה, מציינים יחד חגים ודואגים להפעלות לילדים. אנו מקיימים אירועים שותפים לחברי הקהילה ושאר האוכלוסיה הירושלמית וכך מתאימות לחזון העמותה, אנו דואגים ליצור חיבור בין הקהילה יתר האוכלוסיה.

bottom of page