top of page

הועד המנהל

1. אריאלה צוויקל

2. עומר עיסה

3. יעל עגור אורגל

4. אורנית יהושע, גזברית

 

 

 

 

 

הועד המנהל של העמותה, מאז היווסדה, מורכב מחברי הקהילה האפריקאית ופעילים מקומיים אשר לוקחים חלק בעזרה לקהילה. שיתוף פעולה בין ישראלים  לאפריקאים, בכל שלב בעשייה למען הקהילה, עבורנו ערך עליון ועל כן הוא חל גם על הועד המנהל של העמותה.

 

חברי ועדת הביקורת:

 

1. רוני דלאל

 

2. יונתן טקלה

אסיפה כללית במרכז לקהילה האפריקאית בירושלים
bottom of page