top of page

הפרוייקטים שלנו

סיוע הומניטארי ופסיכוסוציאלי​

אנחנו מפעילים מערך ליווי ותמיכה המבוסס בעיקר על מתנדבים וסטודנטים לעבודה סוציאלית הנמצאים בהכשרתם המקצועית. מערך הסיוע מוצע לאוכלוסייה בעלת קשיים כלכליים וחברתיים אדירים אך כמעט ולא נתמכת על ידי גורמים ממסדיים.

שיעורי שפה​

 

‎‎

אנחנו מפעילים מערכי לימוד למבוגרים להקניית השפה האנגלית והשפה העברית. שיעורי השפה מופעלים על ידי מתנדבים מדי יום ומסייעים לעשרות מחברי הקהילה.

פרויקט חונכות​

 

 

החל מחודש ינואר 2015 אנחנו מפעילים מערך סיוע לימודי עבור ילדי הקהילה בגיל בית ספר יסודי. מערך הסיוע מבוסס על מתנדבים אשר מספקים גם ליווי רגשי.

מיצוי זכויות​

אנחנו מלווים את הקהילה האפריקאית בהתנהלות אל מול גורמים בריאותיים, משפטיים, תעסוקתיים, חינוכיים  וממשלתיים, במטרה לצמצם פערי שפה ותרבות.  במקביל אנחנו פועלים להעלאת מודעות לזכויות בתחומים אלו.

אירועים חברתיים​

אנו מארגנים בעמותה אירועים חברתיים ותרבותיים עבור הקהילה, מציינים יחד חגים ודואגים להפעלות לילדים. אנו מקיימים אירועים המשותפים לחברי הקהילה ולשאר האוכלוסיה הירושלמית וכך בהתאם לחזון העמותה, אנו דואגים ליצור חיבור בין הקהילה לבין יתר האוכלוסיה.

bottom of page