top of page

ג'וזי מנדלסון

גילת פישר שוסטרמן

josie_x.jpg
Gilat.jpeg

מנהלת העמותה

מנהלת תחום ילדים ונוער ותחום לימודי מבוגרים

בר אלקין

Bar.jpg

מנהלת מתנדבים

טל שחר

לוצ'יה פנשי

סרניי דורי

Taljpg.jpg
Lucia.jpeg
Sernai.jpeg

מנהלת תחום פסיכו-סוציאלי

מנהלת מחלקת גיוס משאבים

מגשרת קהילתית

ארי ברוכין

0.jpeg

מנהל תחום מיצוי זכויות

תם סלע

tomsela.png

מנהלת מרכז למידה

bottom of page