top of page

פרויקט חונכות

מרכז לקהילה האפריקאית חונכות

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים מפעיל פרויקט חונכות לילדי בית ספר יסודי, בו משתתפים עשרות מילדי הקהילה בכיתות א' עד ו'. הפרויקט מתבסס על מתנדבים הנפגשים באופן פרטני וקבוע עם הילדים ומספקים סיוע לימודי בנוסף לתמיכה רגשית.

bottom of page