צוות העמותה

מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

ג'וזי מנדלסון, מנהלת

josie.jacc@gmail.com

תמר זילברבוש, רכזת סיוע פסיכוסוציאלי

psychosocial.jacc@gmail.com

גילת פישר שוסטרמן, רכזת ילדים ונוער

gilat.jacc@gmail.com

מרים פרנקל, רכזת מיצוי זכויות

miriamf.jacc@gmail.com

גתית שפיגל, רכזת מרכז למידה

gitit.jacc@gmail.com

בטי , רכזת שיעורי אנגלית

Bs2829@columbia.edu

ליאורה , רכזת שיעורי אנגלית

leorabalinsky@gmail.com

צוות העמותה מורכב בעיקר ממתנדבים מנוסים ובסך הכל מונה כ-100 מתנדבים, מתמחים וסטודנטים בהכשרה מעשית.