סיוע הומניטארי ופסיכו-סוציאלי

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים מפעיל פרויקט סיוע פסיכו-סוציאלי המבוסס בעיקר על סטודנטים לעבודה סוציאלית בהכשרתם המקצועית המלווים על ידי אנשי מקצוע. הפרויקט מספק ליווי ותמיכה רגשית ופסיכו-סוציאלית עבור משפחות ויחידים בקהילה האפריקאית בירושלים. בנוסף, אנו מספקים סיוע המוניטארי במקרים בהם יחידים מבין חברי הקהילה זקוקים לטיפול רפואי, לסיוע כלכלי או לתרומות מזון.

Jerusalem African Community Center (R.A.)

(מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים (ע"ר

 

Fax: 972-2-5434932

information.jacc@gmail.com

 

יפו 33 ירושלים 9422109

33 Jaffa st. Jerusalem 9422109

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Subscribe to Our Mailing List!