top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

מתנדב באור הזרקורים: אווה גלגולארי


בראשית הקיץ הקרוב, למרכז הקהילה האפריקאית יהיו שני רכזי שיעורי אנגלית. אחת מהן היא גולין גלגולארי, המכנה עצמה "חוקרת נודדת" וריכזה שיעורי ילדים באנגלית למרכז מאז נובמבר.

גלגולארי, המוכרת בשם אווה, במקור מתורכיה, אך למדה ברחבי העולם- בגרמניה, ארה"ב, בריטניה וכעת בישראל. לימודיה כרגע נתמכים על ידי משרד החוץ הישראלי במלגה לסטודנטים תורכיים. במימון זה, היא מסיימת תכנית בלימודים ישראליים באוניברסיטה העברית בירושלים.

שם, פגשה אווה לראשונה במרכז הקהילה האפריקאית, כשבמקרה ראתה שולחן בלתי פורמלי של המרכז באח מחללי האוניברסיטה. היא התרגשה מיד מפעילות המרכז, ומיד לאחר מכן יצרה קשר במייל לראות כיצד תוכל להירתם.

לא עבר זמן, ואווה עזרה בהובלת ילדים בתכנית לימודי אנגלית, בהבטיחה שלילדי המרכז תהיה גישה למאגרי למידה טובים באנגלית. בסדרי העדיפויות שלה כללה תכנית לימודים לילדים יחד עם השגת ספרי קריאה. אווה עזרה ליצור סדנאות במרכז בנושאים כביטחון עצמי, התמודדות עם קונפליקט ותרבות יהודית-ישראלית. הרקע האקדמי של אווה אקלקטי עם מיקוד בלימודי מדיה ולימודי סכסוך ומתוך השיחה עמה עולה כי היא מחושבת ומתלהבת. "אני אוהבת אוהבת אוהבת את הקהילה", היא אמרה על המרכז.

התנסותה במרכז עיצבו את עתידה: אווה מתכננת להתחיל דוקטורט על משבר הפליטים האפריקאים בישראל ועל התפתחות קהילות הפליטים האפריקאים. "אני רוצה להפוך למומחית בתחום, והמרכז הוא המקום הנכון ליישם את הידע הקדמי שלי לסיטואציות אמתיות. אנשים יודעים מעט מאוד על משבר הפליטים האפריקאים בישראל ועל מאבקם להתגבר על חוויותיהם הטראומטיות בעודם מנסי להסתגל ולבנות את חייהם בישראל. אנשים אלו ברחו מאלימות, רדיפה, אונס, רצח ועינויים, ואנחנו צריכים לתת להם את החמלה שלנו ולספק מיומנויות קיימא. במקרה זה, אני עושה כמיטב יכולתי לספק להם מיומנויות שפה אנגלית תוך שילוב בלימודים מנהיגות, תקשורת לא אלימה, בניית הערכה עצמית וביטחון עצמי, הבנת החברה והתרבות הישראלית. בכך אנו מסייעים להם להבין היכן ועם מי הם חיים תוך כדי בנייה מחדש של עצמם. חיים של פליט מלאים בלא ידוע, אז אם יהיה סכסוך בישראל לגבי קבלת הפליטים, יהיו להם כישורי אנגלית שבהם יוכלו להשתמש בעולם ".

לעת עתה, כרכזת שיעורי אנגלית, אווה עוזרת להכשיר ולפקח על המתנדבים מורי האנגלית. ביום יום העברית היא השפה העיקרית עמה נפגשים חברי הקהילה בירושלים. אך בהתחשב באי הוודאות לגבי חיי מבקשי המקלט, ומקומה של האנגלית כשפה בינלאומית, יש דרישה גבוהה במרכז גם ללימודי שפה זו. "שפה היא מקור הכרחי בשבילם אותו אנו יכולים לספק" אומרת אווה. בחודשים הבאים היא תעבוד קשב על מנת שמקור זה יהיה זמין לכל מי שירצה ללומדו במרכז.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page