top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

על חוסר עקביות


ביום שני, ה-2 באפריל, ראש הממשלה הכריז על עסקה עם סוכנות הפליטים של האו"ם הסכימו ליישב מחדש 16,000 מהגרים בארצות המערב, ולשלב את 16,000 הנותרים בישראל.

היה משהו כמעט מיסטי בהכרזת הממשלה בסוף פסח, החג היהודי שמציין את גאולת היהודים מעבדות.

במהלך הסדר, יהודים מספרים את סיפור היציאה לחירות, מסע ארוך מחוץ למצרים על הפחדים והמצוקות שחוו עד סיום מסעם המשחרר בארץ ישראל. המקבילות בין היהודים של אתמול והפליטים של היום אכן מדהימות. בעוד שמספר רבנים ופעילים ברחבי הארץ קיימו את ליל הסדר עם פליטים, השנה החגיגות הותירו בנו טם רע: כיצד ניתן לחגוג את חירותנו בעוד אורחנו אינם חופשיים? ההגדה, המסופרת מדי שנה בפסח, מצווה אותנו לשחזר את אווירת הדוחק שקדמה לעזיבת מצריים, על ידי מוכנות עזיבה בכל רגע. כמה כואב אירוני: אכן חלקנו מוכנים לעזוב, בקרוב להישלח לארץ זרה, עם רק תקווה מועטה לגאולה. זוהי לא חירות המחכה להם , אלא ייסורים נוספים.

באווירה זו התפרסמו החדשות: סוף-סוף הציעו למבקשי המקלט פתרון המכבד את זכויותיהם הבסיסיות. במקום גירוש כפוי לאוגנדה עם כל הקשיים הנלווים לכך, הציעו להם בחירה לעבור לארצות המוכנות ברצון לקבלם כקנדה, או להישאר במקום בו בנו את חייהם מזה שנים רבות בישראל.

אך השמחה הייתה קצרה, לקח לממשלה פחות מתשע שעות להכריז על שינוי פניהם. תשע שעות, כמו שנת לילה טובה. תשע שעות של חלומות על מציאות בה גורלם של 32,000 ניצולי רדיפות לא ישתנו בשל מטרות פוליטיות. הממשלה הדו-פרצופית עוררה בנו חזרה את המציאות המסויטת של גירושים כפויים ומאסרים.

כך שמבקשי המקלט בחזרה בנקודת ההתחלה, אם כי העסקה עם רואנדה לא עושה רושם כי תוצא לפועל, עדיין הממשלה נחושה לגרש את מבקשי המקלט חזרה לאפריקה.

לחץ מופנה על אוגנדה שיגנו צעד זה. אחד מהקולות הנשמעים נגד הוא של שושנה נמבי, יהודייה אוגנדית החיה בישראל, שעתרה לממשלתה: " כיהודייה אוגנדית אוגנדה וישראל מאוד יקרות ללבי והייתי שמחה לראות את שתי המדינות משתפות פעולה בפנים רבות אך לא בחילופים הנוראים והלא מתחשבים של הפליטים. אוגנדה, עם משאביה המוגבלים כבר עשתה מספיק בקליטת אלפי פליטים (אני מאמינה שהמספר הגיע כבר למיליון) ממדינות אפריקאיות אחרות. אין שום סיבה שישראל לא תוכל לחסות חלק קטן במה שכיום הינו משבר הפליטים הגדול מאז מלחמת העולם השנייה".

עוד לא אפסה התקווה, תחת דרישת בג"ץ ישראל שחררה ביום ראשון האחרון 207 מבקשי מקלט אריתראים וסודנים שהיו כלואים בשל סירובם לגירוש.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page