top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

דבר המנהלת


מרץ הוא ראשית האביב בישראל, פסחא לחגים הנוצריים ופסח ליהודים. מרץ מסמן גם את יום האישה הבינלאומי, יום חג מסביב לעולם ובארצות מסוימות, דוגמת אריתריאה, יום לאומי.

כשבשנה שעברה בתקופה הזו, נשות הקהילה האריתראית החליטו לציין ולחוג את יום האישה הבינלאומי, איום הגירוש כבר חג באוויר, אך באופן פחות אמתי ומוחשי כפי שהמצב כיום.

השנה לאור האיום הממשמש ובא של הגירוש, לא היה זה ברור כלל שהקהילה תטרח לחוג את החג. עם זאת, למרות האיום מעל לראשם, קהילת מבקשי המקלט הירושלמית, בהנהגת סרנאי דורי ובראנה האגוס, שני מנהיגי קהילה דומיננטיים, החליטו לארגן אירוע גדול מתמיד עבור הקהילה כולה. בנוסף לכלל הקהילה האפריקאית בירושלים, נשלחו הזמנות לחבריהם הרבים ותומכיהם ברחבי העיר.

זכיתי להימנות עם המוזמנים ולקחת חלק באירוע המדהים הזה. כ-300 איש, מקהילת מבקשי המקלט יחד עם חברים רבים ותומכים נהנו מיום כיף מלא. הנשים היו יפהפיות בלבושן המסורתי ושמלותיהן היפות והמבריקות, האוכל שהוכן על ידי הנשים היה רב וטעים ביותר. המוזיקה הייתה נהדרת, והבידור שכלל תצוגת אופנה היה יוצא מן הכלל!

עבורי, הייתה זו חוויה אדירה, ואני המומה מהיכולת להניח בצד את הקשיים, וליהנות מיום שכולו סביב הקהילה, מסורת וחברות.

שוב הוכיחה קהילה בלתי רגילה זו והוכיחה את חוסנה ונחישותה להפריד בין האיומים והחרדות הקשורים לגירוש מהצורך שלהם לשמור על שגרה נורמלית ככל הניתן. זהו אחד מהמאפיינים המדהימים של הקהילה הזו; להתמודד עם האתגרים המתמשכים והקשיים שעליהם לגבור עליהם מדי יום בכבוד ובכוחות אדירים.

פסח מסמל את החירות של בני ישראל מעבדות מצרים, גאולתם מהמדכא המצרי וראשית מסע בן 40 שנה במדבר בדרכם לממש את חירותם בארץ אבותם.

זהו הזמן שיהודים ברחבי העולם קוראים בהגדה ומספרים את סיפור מסעם מעבדות לחירות. לכן זוהי העת לחשוב על המבחנים שבני ישראל היו צריכים לעמוד בהם לאורך ההיסטוריה שלנו. זוהי העת לנו, הישראלים, להזכיר לעצמנו , לילדנו לדורות העתיד מה נדרש כדי להשיג עצמאות ולהיות חופשיים בארצנו המשגשגת. יתרה מכך, זהו הזמן בשנה בו עלינו להיזכר מהי התעללות, הוצאה מן החברה, ולהיות מופלים ונרדפים על ידי החוק.

זוהי העת להזכיר לעצמנו שישראל הצהירה כי היא תהיה שונה, בשל האירועים הטרגיים שחווה העם היהודי. אנו מתעדים לכבד את החירות של כל אזרחנו ללא אבחנת דת, צבע או גזע. זוהי העת לפעול בהתאם לאמונתנו ורצוננו לחיות בעולם חופשי עם שוויון זכויות. זוהי העת לשקול ברצינות שינוי מדיניות ויחס כלפי מבקשי המקלט בארצנו. זוהי העת להפסיק את הגירוש ולאפשר לאנשים היוצאים מן הכלל הללו סוף סוף מקום להניח את ראשם ולחיות בשלום!

ברצוני לחתום באיחולים לחברנו הנוצריים פסחא שמח, ולחברנו היהודים פסח שמח.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page