top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

אני מחשיב עצמי כסטודנט ומבוגר צעיר כבעל תפקיד ואחריות כלפי החברה בה אני חי": ראיון עם אלון, מיו


בראשית דצמבר מספר מתנדבים צעירים ומסורים ממרכז הקהילה האפריקאית פתחו בסדרת אירועים ומחאות ברחבי הקמפוסים באוניברסיטאות בישראל להעלאת המודעות על הגירוש הממשמש ובא שמשמעו מאסר או פינוי לרואנדה עבור רוב 38,000 מבקשי המקלט האריתראים והסודנים שיחל באחד לאפריל.

אלון ואלי, שניהם מתנדבים במרכז הקהילה האפריקאית, השיקו שבוע של מחאה שהחל ב-17 בדצמבר האוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים שבמהרה התרחב לאוניברסיטאות נוספות ברחבי המדינה, מחיפה ועד ירושלים, באר שבע לתל אביב. סך הכול מאות סטודנטים הושפעו או היו מעורבים.

כתולדה של הצלחת אירועים אלו נוסדה תנועת מחאה נגד הגירוש ושהממשלה תחזור בה מתכניתה- " לעצור את הגירוש". "לעצור את הגירוש" החל את דרכו כארגון סטודנטיאלי, ועכשיו הוא מורכב ממאות פעילים בכל רחבי הארץ.

מרכז הקהילה האפריקאית וצוותו מאחל להם הצלחה רבה במאבקם!

כשנשאל מדוע בחר להוביל את שבוע המחאה, הסביר אלון: " אני אישית פגשתי באנשים שגורשו מישראל ב-2012, לכן אני ער באופן כואב לתוצאה של מדיניות זו אשר מניחה את חיי המגורשים תחת איום ברור".

ב-2012 דרום סודן בהכריזה על עצמאותה סיימה את המלחמה, וישראל קפצה על ההזדמנות לגרש מבקשי מקלט סודנים לארץ המוצא שלהם. כפי שניתן היה לצפות, המצב הפוליטי היה עדיין ממש לא יציב, והאיזור כולו לא בטוח. כשעימותים חדשים פרצו, המגורשים היו צריכים שוב לנוס מבתיהם ולהתחיל חיים חדשים מאפס, מצב שניתן היה למנוע בקלות לולא גורשו.

"כסטודנט", מציין אלון, "היה זה פשוט הדבר הברור שיש לעשותו. אני מאמין שמחאות אלו יכולות להשפיע באופן משמעותי. אני מחשיב עצמי כסטודנט ומבוגר צעיר כבעל תפקיד ואחריות כלפי החברה בה אני חי".

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page