top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

התגייסות למען מבקשי המקלט- מילוי טפסי מעמד פליט (RSD)

את הוראות הגירוש התחילו לחלק ראשית לפליטים האסורים במתקן המעצר חולות ומהאחד בפברואר 2018 גם לגברים מעל גיל 18 אשר יגיעו לבני ברק לחידוש הוויזות שלהם. אלו שאינם נשואים, ללא ילדים, מעל גיל 18 ושטרם הגישו טופסיהם לקבלת מעמד פליט, או אלו שבקשותיהם נדחו, או שהגישו טפסים ב-2018 יאלצו לבחור בין גירוש למאסר ללא הגבלה.

הגשת טפסי מעמד פליט (RSD) אינו עניין פשוט כפי שנשמע. במשך שנים בישראל לא הייתה דרך להגיש טפסים אלו לשום מערכת. ואז, אלפים הוגשו, רבים לא נבדקו שנים עד עתה, ואילו אחרים נדחו מידית. רבים משתמשים בעובדה שאלפים לא הגישו בקשות, כדרך להוכיח כי אינם פליטים. אך טפסי קבלת מעמד פליט אינו עניין פשוט כאמירה שהנך פליט המבקש מעמד, אלא עליך לספר את סיפורך, להתבונן אחורה ברגעים טראומטיים בחייך ולשתף בטראומה הזו. בנוסף, הבקשות מוגשות באנגלית, שפה שרבים מהפליטים לא יכולים לבטא עצמם באופן מיטבי ועל כן זקוקים לסיוע של מתנדב למלאן.

המערכת שבורה מראשיתה, וכעת עושים בה שימוש כ"הוכחה" שפליטים בישראל הינם מבקשי עבודה וכתירוץ לגרשם. הייתה תקופה בה אריתראים שהגישו טפסי בקשת מעמד פליט קיבלו מכתב דחייה, משום שאריתראים בישראל קיבלו הגנה קבוצתית ועל כן אינם זכאים למעמד פליט. אותו מכתב דחייה משמש כ"הוכחה" שאינם פליטים ועל כן ניתן לגרשם.

המרכז למיצוי זכויות של מרכז הקהילה האפריקאית בירושלים פועל לסייע ליחידים, אשר מקבלים מכתבי גירוש, במילוי עתירות ובהשגת הניירת הדרושה לאלו שאינם מתאימים לגירוש אך עדיין קיבלו את ההוראות. בנוסף, אנו שילשנו את היקף תכנית ה-RSD (בקשת מעמד פליט).

ב-2017 מרכז הקהילה האפריקאית עזר במילוי יותר מ-100 בקשות למעמד פליט, ובחודש הראשון של שנת 2018 כבר עברו מספר זה. בנוסף, חברי צוות רבים ומתנדבים כרגע פעילים לעצירת הגירוש, לקיחת חלק ב" עוצרים את הגירוש" ובתנועות עד הוק נוספות כנגד הגירוש, הפגנות, עתירות, ומדיניות פוליטית.

מרכז הקהילה האפריקאית שירת את הקהילה הירושלמית כבית הרחק מביתם במשך שלוש השנים האחרונות, וימשיכו בעבודתם לספק לקהילה שירותים שהם זקוקים להם וזכאים להם. למרות הזמנים המאתגרים עבודתנו ממשיכה ופעילויות המרכז מתרחבות וגדלות יותר מאי פעם.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page