top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

סיפורו של מונים הארון


במשך זמן מה, מונים הארון חיפש קורס שיכין אותו לבחינה באנגלית פופולרית לבדיקת סטודנטים בינלאומיים הרוצים להתקבל לאוניברסיטה. הוא פנה למספר מרכזים של מבקשי מקלט בתל אביב, אך אף אחד מהם לא הציע את לימודי האנגלית המתקדמים שחיפש. הוא פנה למרכז הקהילה האפריקאית ומצא כי הם עורכים לימודים אלו.

מונים מסודן , ולפני בואו לישראל למד במשך שלוש שנים הנדסה אלקטרונית באוניברסיטה. במשך לימודיו היה פעיל פוליטי. "חיי היו בסכנה כך שהיה עלי לברוח", הוא סיפר. לאחר שעזב, הממשלה עצרה את אחיו הצעיר ושלושה מחבריו. הם שוחררו רק לאחר מספר חודשים לאחר מכן. עם הגיעו לארץ, החליט מונים כי ברצונו להמשיך את לימודיו. "אני רוצה ללמוד ככל שניתן כי אני מאמין שחינוך הוא כלי חשוב לפיתוח הקהילה שלי". לשם כך היה עליו לשפר את האנגלית שלו בלימודי שפה מתקדמים שירחיבו את אוצר המילים המקצועי והאקדמי שלו.

פעמיים בשבוע, במשך שלושה חודשים בקיץ האחרון , מונים ושני סטודנטים נוספים הגיעו למרכז ללמוד עם קאסי קרמר, המלמדת אנגלית במרכז. בסיומו של הקורס, מונים עבר את הבחינה ובקיץ התקבל לאוניברסיטה העברית. "הם קיבלו אותי על בסיס רמת אנגלית 1 שלמדתי במרכז", סיפר, "ללא המבחן היה נבצר ממני ללמוד באוניברסיטה. החלום שלי הוא לסיים את לימודי, וכעת עשיתי זאת". והוא הוסיף "אינני יודע כיצד להודות [למרכז הקהילה האפריקאית]". מאז שלמד בסודן, מונים החליט לשנות את מקצוע התואר שלו, חלקית בשל נסיבות חייו, והוא ילמד באוניברסיטה העברית מדעי המדינה וכלכלה.

"זו הייתה הסיבה שבשלה ברחתי מהמדינה שלי, כך שאני חש כי עלי ללמוד זאת", אמר. עם הלימודים שירכוש באוניברסיטה העברית, מונים מקווה שיום אחד יוכל לשוב למדינתו ולעזור ליצור שם דמוקרטיה טובה יותר. "אם אלמד זאת יהיו לי הכלים לעזור לקהילה".

בעודו גר בישראל, מונים אמר כי הוא מודה למרכז הקהילה האפריקאית על המחוייבות שלהם לקהילה שלו. "הם מגלים את הצד היפה של אזרחי המדינה הזו בניגוד למדיניות הממשלה כלפי הפליטים", אמר. "הם נותנים שיעור באנושיות".

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page