top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

מעורבות חברתית


במסגרת השנה הראשונה ללימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטה העברית משתתפים הסטודנטים בתוכנית של מעורבות חברתית המאפשרת מפגש התנסותי ראשוני עם עבודת השדה בתחום מקצוע העבודה הסוציאלית. מטרות המפגש הן ליצור קשר בין הסטודנטים לבין אנשים במצבי מצוקה , לעודד היכרות מקרוב עם אנשים במצבים אלו, להקנות זווית ראייה מקצועית ומודעות חברתית תוך התנסות אישית. העבודה מלווה בהדרכה מקצועית.

במסגרת העבודה במרכז לקהילה אפריקאית בירושלים קיבל כל סטודנט ילד או ילדה לליווי. הילדים באים ממשפחות של מבקשי מקלט, המתמודדות עם שלל קשיים במעגלים שונים. קשיים הנובעים מהמדיניות הישראלית כלפי מבקשי המקלט, מקשיי השתלבות, קשיי שפה, טראומות ואובדנים שונים שהם נושאים עימם וקשיים נוספים. הילדים מתמודדים גם עם אתגרים המאפיינים את גילם. אתגרים חברתיים ולימודיים.

הסטודנטים נפגשו עם הילדים אחת לשבוע למשך שעתיים של משחק, עזרה בלימודים, שיח, טיולים ופעילויות נוספות.

בעיני המשמעות היא רבה לשני הצדדים- היכרות הדדית, חיבור בין תרבותי, קשר רגשי מיוחד שנוצר וזמן איכותי של נתינה וקבלה.

השנה נוצרו קשרים יפיפיים בין הסטודנטים לילדים ולמשפחות. בהדרכה איתי עלו גם הרבה אתגרים ושאלות ובעיקר המון שיתופים מרגשים, למידה משותפת ורעיונות.

אני מודה מכל הלב על שנה נהדרת של עשייה של קבוצת סטודנטים נפלאה ומאחלת לכולם המון בהצלחה.

עדי

גם ילדי מבקשי מקלט צריכים להתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין. תמכו עכשיו בקמפיין מימון ההמונים שלנו כדי לאפשר זאת: https://www.youcaring.com/jerusalemafricancommunitycenter-884065

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page