top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

סיכום שנה- מעורבות חברתית במרכז לקהילה אפריקאית בירושלים (jacc)


"לא נוכל להצליח אם כל אחד יפעל לבד, עלינו לאחד כוחות". משפט זה חקוק בזיכרוני עד היום, ולמעשה ליווה אותי כאשר ניצבתי מול שלל האפשרויות בהן ניתן היה לעשות את המעורבות חברתית בשנת הלימודים הנוכחית. משפט זה נאמר לי ע"י ר', צעירה מהקהילה האתיופית אשר פעילה במאבק נגד גזענות. כששאלתי למה היא מתכוונת, היא הסבירה כי על יהודי אתיופיה בישראל לאחד כוחות עם הסודנים, אריתראים ושאר יוצאי אפריקה בישראל לצורך מאבק בגזענות החברתית והממסדית המופנית כלפינו רק בגלל צבע עורנו.

לא הצלחתי להבין את דבריה, והבנתי כי אינני מכירה מספיק את עולמם של ה"פליטים השחורים" ששוהים בישראל. שיחת חולין זו, באמצע הרחוב בנתניה, היא זו שנתנה לי את המוטיבציה לבחור במרכז לקהילה האפריקאית בירושלים כמקום בו ארצה לקיים מעורבות חברתית משמעותית בשנת הלימודים הראשונה שלי בעבודה בסוציאלית.

התחלתי את החונכות ברגשות מעורבים. מצד אחד בטוחה כי צבע העור המשותף הינו קלף שיכול לקרב ביני ובין המשפחה, מצד שני סיפור חיי והשייכות שלי למדינה שונה מסיפוריהם.

החשיפה הראשונית לקהילה הייתה בקבלת ידע אודות הקהילה. נתונים מספריים, הגדרת מונחים כגון "פליט", "מבקש מקלט",

הכרת המצב החברתי והמורכבות שיש בחברה הישראלית בהסתכלות על מבקשי המקלט.

לאחר שהרגשתי כי אני מבינה קצת יותר, קיבלתי כחניכות 2 ילדות מקסימות בגילאי 4 ו-5.

שתיהן נולדו בישראל, ההורים שלהן פרודים, ואימן מגדלת אותן לבד.

החיבור איתן היה מיידי. הרגשתי מעין אחות גדולה עבורן אשר מרגישה צורך לגונן עליהן, ללמד אותן עברית, על התרבות הישראלית, לקחת אותן לטיולים ולאפשר להן לצבור חוויות ותחושות ככל ישראלי.

כל מפגש איתן היה עבורי מעצים, ממלא והשאיר בי מעין ריק. הריק הזה נובע ממצבן: התסכול מיחס המדינה בנושא רגיש זה, היחס של חלק מהאוכלוסייה הישראלית כלפיהן, החוסר והמצוקה הכלכלית שניכרת.

על אף כל הקשיים, הילדות היו תמיד שמחות, סקרניות, צמאות לשחק ולבלות. השתדלתי שאכן זו תהיה החוויה. אוסיף כי גם המפגש עם אימן, השיחות עימה על תחושותיה, חויותיה בישראל היו מלאות משמעות.

זו הייתה התנסות מעצימה עבורי, המעורבות העלתה בי המון שאלות ותהיות על מה אני יכולה לעשות על מנת לשפר את המצב? והאם איחוד כוחות זוהי הדרך הנכונה?

נשארתי עם המון שאלות, אך גם עם זיכרון מתוק והמון ידע שנרכש במהלך המעורבות.

תודה על ההזדמנות.

גם ילדי מבקשי מקלט צריכים להתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין. תמכו עכשיו בקמפיין מימון ההמונים שלנו כדי לאפשר זאת: https://www.youcaring.com/jerusalemafricancommunitycenter-884065

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page