top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

אנחנו שמחים להציג בפניכם את גל מלמוד, רכזת המתנדבים החדשה של המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים


אנחנו שמחים מאד להציג את גל מלמד, רכזת המתנדבים החדשה של המרכז לקהילה האפריקאית.

גל חזרה לאחרונה ממחנה הפליטים קקומה שבקניה, בו ניהלה את הפרויקט הפסיכו-סוציאלי של ישראייד בתשעת החודשים האחרונים.

"אני מקווה כי נצליח לפתח פרויקטים חדשים, לגייס עוד אנשי קהילה ומתנדבים תוך שאנחנו שומרים על הפרויקטים המדהימים שכבר קיימים.

אני מתרגשת מההזדמנות לעבוד עם הקהילה האפריקאית בירושלים וגם עם קבוצת המתנדבים המדהימה שיש לארגון אשר ביחד יוצרים מציאות טובה יותר עבור כולנו."

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page