top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

קיטנת פסח עבור ילדי הקהילה

חופשת פסח היא הארוכה מבין כל חופשות בית הספר, להוציא כמובן את חופשת הקיץ. בעוד ילדי בתי הספר שמחים לצאת

לחופש, הורי הילדים נאלצים למצוא מסגרות עבורם כאשר הבעיה המרכזית היא כמובן הנושא הכלכלי.

קיטנות פסח הן עסק יקר מאד שיכול להסתכם במאות ואף אלפי שקלים. הנטל הכלכלי מורגש אפילו יותר כשמדובר באוכלוסיית מבקשי המקלט בירושלים.

מיכאל רוטשילד, תלמיד תיכון, הבין שקיים ביקוש למסגרת עבור הילדים בחופשת הפסח בקרב הקהילה.

"קיימתי פגישות עם חברים בקהילה כמו גם עם אנשים שעובדים ומתנדבים בה. אחד הצרכים המרכזיים שעלו בכל אחת מהשיחות הוא עניין החופשים".

בעקבות כך, הוא הצליח להקים קיטנה עבור 20 ילדים מהקהילה, לגמרי בהתנדבות.

"זה היה מאמץ משותף, רבים וטובים תרמו להוצאה לפועל המוצלחת של הפרויקט: בית הספר הניסויי בירושלים בו התקיימה הקיטנה, מיכל לוי ונעמה אדלר ממוקד הסיוע לפליטים של לשכת לב העיר, עליזה שאבו חיוט, סארנאיי דורי, אודי כהן מנהל החינוך של גני חי"ים, ואורנית יהושע וג'וזי מנדלסון מ-JACC"

מיכאל מסכם ואומר שהחוויה שלו הייתה חיובית מאד.

"אחת החוויות הזכורות לי ביותר התרחשה ביום האחרון. שישה ימים קודם לכן הילדים לא הכירו את הצוות וביום האחרון הילדים היו ממש עצובים לעזוב וחלק אפילו בכו. אני ממליץ בחום על עבודה עם הקהילה, בין אם בהקמת פרוייקטים כמו זה ובין אם בהתנדבות. זו התנדבות מאוד משמעותית ומתגמלת מאוד מבחינה רגשית".

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page