top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

סדנת זכויות בנושא חוקי עבודה במרכז לקהילה האפריקאית


המרכז לקהילה האפריקאית משקיע מרץ רב בהעלאת מודעות לזכויות בקרב חברי הקהילה.

כדי שחברי הקהילה יכירו את זכויותיהם וידעו מה לדרוש, צוות מיצוי הזכויות מארגן אירועים מיוחדים במסגרתם מומחים מסבירים על זכויות בנושאים ועונים על שאלות מהקהל.

הנושא של הסדנה האחרונה שקיימנו במרכז היה חוקי עבודה.

גל דבוש, רכזת פרויקט מיצוי הזכויות במרכז, מספרת על האירוע.

מי העביר את סדנת הזכויות?

גל: "מי שהעבירה את סדנת הזכויות האחרונה הייתה נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט בעמותת קו לעובד."

ומה הייתה מטרת הסדנה? מה קיוויתם שחברי הקהילה ילמדו ממנה?

גל: "מטרת הסדנה הייתה לחשוף את חברי הקהילה לחוקי העבודה בישראל, ובמיוחד אלה שנוגעים להם באופן ישיר.

למשל, חוק חדש שעבר בכנסת לפיו יש חובה להפריש 20% מהמשכורת של מבקשי המקלט, ובנוסף לכך 16% נוספים מהמעסיק, לקרן עזיבה סגורה.

המטרה שלנו היא שמבקשי מקלט יהיו מודעים לזכויות שלהם במקום העבודה. זה כולל שכר מינימום, הטבות פנסיה, ימי חופשה, תשלומים על שעות נוספות ועוד, וזאת כדי שהם יוכלו להתנהל בצורה נכונה במקום העבודה שלהם, לדרוש את הזכויות שלהם ממעסיקים, ולדעת לפנות לעזרה מקצועית במידה ויש צורך."

מהניסיון שלך, האם ניתן להצביע על נושא בו למבקשי מקלט יש ידע שגוי בנוגע לזכויות שלהם?

גל: "בהחלט. דוגמה בולטת לכך, שנובעת באופן ישיר מהמדיניות של ישראל (כפי שבאה לידי ביטוי בויזה 2(א)5), היא שמבקשי מקלט לעיתים חושבים שהם עובדים באופן לא חוקי בישראל. זה כמובן לא המקרה. מלבד זאת, מבקשי מקלט רבים לא מודעים לעובדה שהם זכאים לכל זכויות לה זכאי עובד ישראלי."

בנוסף לסדנאות בנושא זכויות, כיצד המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים דואג שחברי הקהילה יהיו מודעים לזכויות שלהם?

גל: "העמותה עובדת על עריכה של פלאיירים וחוברות שמאגדות בתוכן מידע על זכויות בטיגיריניה, ערבית ואנגלית. אנחנו עושים את זה בשיתוף עם קו לעובד. בנוסף לכך, אנחנו מחלקים מחברות של קו לעובד בהם חברי הקהילה יכולים לתעד ולעקוב אחר המשמרות שלהם ושעות העבודה ביתר קלות."

תודה רבה, גל. אנחנו מחכים לשמוע על אירועים נוספים בעתיד!

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page