top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

בנעליים שלהם -- דבר המנהלת, ג'וזי מנדלסון

אני כותבת לכם אחרי יום השואה שצוין בכל הארץ וכמה ימים אחרי פסח וחג ההודיה, כשבעוד ימים אחדים ישראל תציין את יום

הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ואת יום העצמאות.

זוהי תקופה טעונה בלוח השנה עבור רוב הישראלים. ימים עמוסים במשמעות ובסמלים אישיים, לאומיים ואוניברסליים. חג הפסח מסמל את יציאתם של בני ישראל מעבדות לחירות במצרים ואת תחילת מסעם לארץ ישראל המובטחת, מסע שנמשך ארבעים שנים.

ברצוני לשתף אתכם ציטוט מ"הגדת הפסח" שהופקה על ידי ארגון היא"ס (HIAS) "סדר פסח מספר את סיפור יציאת מצרים של בני ישראל מעבדות לחירות. כשאנו מספרים את סיפור יציאת מצרים נהוג לומר- 'ארמי אובד אבי.' ביטוי זה לעיתים מפורש כ'אבי היה ארמי נווד', ולעיתים מפורש כ'ארמי ביקש להשמיד את אבי.' מהות החוויה היהודית נמצאת בין שני פירושים אלו: עם חסר שורשים שנמלט מרדיפה פעם אחר פעם."

יום הזיכרון לשואה ולגבורה נותר, 72 שנים לאחר סיומה של מלחמת העולם השניה, תזכורת כואבת לניסיון הנאצי להשמיד את יהודי גרמניה, אירופה והעולם, וליצור עולם ללא יהודים ויהדות.

בשנת 1948 נוסדה מדינת ישראל. העם היהודי סוף סוף זכו בחופש ובמדינה משלו. מיד לאחר הכרזת העצמאות והיווסדה של מדינת ישראל, פרצה מלחמת העצמאות. יום הזיכרון, היום בו אנחנו זוכרים את חללינו, קשור קשר סימלי הדוק ליום בו אנו חוגגים את העצמאות הלאומית שלנו.

זה הזמן לחשוב על האתגרים שבני ישראל והעם היהודי התמודדו אתם לאורך ההיסטוריה. זה הזמן בו עלינו, בתור ישראלים, להזכיר לעצמינו, לילדינו ולדורות הבאים מה נדרש מאתנו כדי לזכות סוף סוף בעצמאות ולהיות חופשיים בארצנו. נוסף על כך, זהו הזמן בשנה בו עלינו לזכור את חווית הרדיפה, ההדרה והאפליה הממוסדת.

ההגדה של היא"ס מציעה "לשים זוג נעליים במפתן הדלת של בתינו על מנת להכיר בכך שאף אחד מאיתנו אינו חופשי עד שכולנו חופשיים, וכדי להתחייב לתמוך בכל מי שאין לו מקום שהוא יכול לו לקרוא בית."

ואכן, זהו הזמן להזכיר לעצמנו שישראל הצהירה על זהותה היהודית בגלל הניסיון הטרגי של העם היהודי. אך בהקמתה ישראל הכריזה על כך שהיא תכבד את החופש של כלל אזרחי המדינה, ללא הבדל דת, צבע וגזע. זהו אפוא הזמן לפעול בהתאם לאמונתנו ורצוננו לחיות בעולם חופשי בו לכולם זכויות שוות. זה הזמן בו עלינו לשקול בכובד ראש לשנות את המדיניות והגישה כלפי מבקשי מקלט הכמהים לזכות במקלט במדינה שלנו.

בישראל חיים כ-40,000 מבקשי מקלט אפריקאים, והיום יותר מתמיד עלינו לנסות לשים את עצמינו בנעליהם ולהגביר את המאמצים שלנו על מנת להקל, ולו במעט, על הקשיים הגדולים בחייהם.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page