top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

מבקשי מקלט וחוקי עבודה בישראל: "אזור אפור" בחוק הישראלי

נושא התעסוקה של מבקשי מקלט בישראל נמצא ב"אזור אפור" מבחינה חוקית. בעוד לא חל על מבקשי מקלט איסור מפורש

לעבוד, גם לא קיים אישור רשמי המתיר זאת. אך האם משמעות הדבר שלמבקשי מקלט אסור לעבוד?

מצד אחד, על אישורי שהייה שמקבלים מבקשי מקלט ממדינת ישראל מצוין בצורה ברורה שלא מדובר באישור עבודה. מכך ניתן להסיק, באופן משתמע, שלמבקשי מקלט אסור לעבוד. מצד שני, מנקודת מבט משפטית, כיוון שמטרתה של ויזת השהיה אינה הסדרה של כללי עבודה של מחזיקיה, מסקנה זו אינה בהכרח נכונה שכן לא נאסר באופן מפורש על בעל ויזת השהייה לעבוד.

בהקשר זה חשוב לציין שהתרחיש בו מבקש מקלט נשאר במדינת ישראל לזמן ארוך ללא אפשרות להתפרנס ולכלכל את עצמו אינו רצוי, שכן עלול להידרדר לפעילויות לא חוקיות כגון גניבה כדי להתקיים.

העמימות הקיימת סביב נושא זה גוררת אחריה פעמים רבות חוסר מוכנות מצד בעלי עסק להעסיק מבקשי מקלט. על רקע זה, המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים פועל כדי לספק למעסיקים ולמבקשי המקלט עצמם מידע מדויק ואמין לגבי העסקתם של האחרונים. כך לא רק שהמעסיקים מקבלים את המידע העדכני ביותר בנוגע להעסקה של מבקשי מקלט, למבקשי המקלט ניתן ידע על הזכויות שלהם בתור עובדים, ובכלל זאת זכאות לימי חופש, בריאות ופיצויים.

למאמר השלם באנגלית, בקרו באתר האינטרנט שלנו!

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page