top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

סדרת הרצאות הקיץ שלנו בעיצומה

לקראת הקיץ הנוכחי החלטנו במרכז לקהילה האפריקאית בירושלים לקיים סדרה בת 6 הרצאות בנושא מבקשי מקלט ופליטים בישראל. ההרצאות מתקיימות בעזרתו הנדיבה של המרכז להגירה בינלאומית וקליטה וכן בעזרת 'קרן בכבוד' של התנועה הרפורמית המארחת אותנו ומאפשרת לנו לקיים את ההרצאות בבית שמואל.


מאיה ורדי, אשר מרכזת את הקורס מסרה כי "מטרת הקורס היא להעמיק את הידע בנושאים מגוונים הקשורים לקהילת מבקשי המקלט בישראל. לכן התכנים כוללים הן רקע כללי על פליטות והגירה, והן תחומים יותר ספציפיים כמו חינוך, רווחה, ורפואה. קהל היעד שלנו הם מתנדבי העמותה העובדים עם מבקשי מקלט ביום-יום, אקטיביסטים חברתיים הרוצים להעמיק ידיעותיהם בנוגע למבקשי המקלט בישראל, ואנשים נוספים המתעניינים בתחום".

מלבד הידע הנרכש, משמשת סדרת ההרצאות כמקום מפגש עבור פעילי העמותה בו הם מגבשים את הקשרים החברתיים ביניהם. כך נוצר כר נוסף המאפשר יצירה וחשיבה על פעילויות נוספות לשם חיזוקה הקהילה האפריקאית בירושלים בפרט ובישראל בכלל.

להלן סדר ההרצאות הבאות:

12.8.15: על מצב הרווחה של מבקשי מקלט בישראל, נשים כמקרה בוחן - עו"ס טלי אהרנטל, מנהלת התחום הפסיכו-סוציאלי בעמותת א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים.

19.8.15: על בריאות ומבקשי מקלט - ד"ר אהד ביתן, המרפאה החברתית.

26.8.15: דילמות בחינוך ילדי מבקשי מקלט - גב' מיכל שנדר, רכזת תחום נוער וצעירים בעמותת א.ס.ף, מר אודי כהן, מנהל גני חיים.

2.9.15: על מבקשי מקלט בראי המשפט הישראלי והבינלאומי- עו"ד ענת בן דור, מנהלת הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב.

ההרצאות מתקיימות בבית שמואל, רחוב שמאע 6, בשעה 18:00.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page