top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

הסתיים מחזור א' של קורס עברית


ביום חמישי ה12.3.15 הסתיים המחזור הראשון של קורס שיעורי העברית במרכז לקהילה האפריקאית בירושלים. הקורס הסתיים בטקס חגיגי בו הוענקו תעודות למשתתפים.

הקורס התחיל בדצמבר 2014 וארך כשלושה חודשים. במהלכם למדו המשתתפים לקרוא, לכתוב ולדבר בעברית ברמות שונות. בקורס השתתפו קרוב ל-40 משתתפים, חברי הקהילה שלנו.

הקורס התחלק לשלושה קבוצות ברמות שונות אשר נפגשו בכיתות שונות ברחבי ירושלים. בהזדמנות זו, אנחנו רוצים להודות לשותפים שלנו שסיפקו את הכיתות ובעיקר לאנקורי ירושלים.

במהלך טקס הסיום, חולקו תעודות בהתרגשות רבה וניתנו מתנות למורים המתנדבים בשם התלמידים. המשתתפים שיתפו מחוויותיהם בקורס ונשאו דברים. הם בעיקר ביקשו להודות למוריהם הנפלאים.

ואכן יש לציין לשבח את המורים אשר עושים עבודה נפלאה ועושים אותה בהתנדבות מלאה, דבר שכמובן אינו מובן מאליו. בקורס לימדו כ-6 מורים ובלעדיהם הפרויקט המדהים הזה לא היה יוצא לפועל. בנוסף וביתר שאת, יש לציין לשבח את רכזת הפרויקט, בר רפופורט, אשר עמלה ימים כלילות כדי להוציא לפועל תכנית מציונת והביאה את התלמידים להישגים בהם יוכלו להתגאות.

בעקבות הקורס, אנחנו יכולים להגיד שעזרנו לעוד כמה מחברי הקהילה לרכוש תחושת בטחון במיומנויות השפה שלהם וכך להרגיש בנוח בחייהם בירושלים. מיומנויות השפה לא רק מקנות יכולת להסתדר בחיי היומיום, אלא גם מעניקות תחושה מעצימה בכך שפותחות בפני המשתתפים אפשרויות תעסוקתיות ואקדמיות. לימודי העברית מאפשרים למשתתפים לחשוב על עתיד בו יוכלו להתקבל ללימודים ולהגשים את עצמם ובכך אנו מתגאים.

אך המשימה טרם הושלמה. לכל המשתתפים ברמותיהם השונות, יש עוד הרבה מה ללמוד. תמיד יש מקום לשיפור ותמיד יש מקום לעלות את הרמה. לכן, הקורס ממשיך מיד למחזור נוסף בו אותם משתתפים ימשיכו את לימודיהם ומשתתפים חדשים יצטרפו. מחזור ב' מתחיל באמצע מרץ ונמשך עד יוני. אנו מקווים שיהיה מוצלח בדיוק כמו המחזור הראשון.

בינתיים נמשיך לעדכן.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page