29.8.2017

At first, the road seemed unclear.

I knew that JACC deals with immense challenges, and that flexibility is a prerequisite for the organization's success.

I got a family's phone number so I could set a first meeting. A few days passed and there was no answer. A week later...

28.8.2017

"לא נוכל להצליח אם כל אחד יפעל לבד, עלינו לאחד כוחות". משפט זה חקוק בזיכרוני עד היום, ולמעשה ליווה אותי כאשר ניצבתי מול שלל האפשרויות בהן ניתן היה לעשות את המעורבות חברתית בשנת הלימודים הנוכחית. משפט זה נאמר לי ע"י ר', צעירה מהקהילה האתיופית אשר פעילה במאבק נגד גזענות....

Please reload

חדשות ועדכונים

07.09.2018

אנו שמחים על חמשת חברי הצוות החדשים במרכז אשר כה מסורים במתן שירותם לחברי הקהילה ולוודא כי באמת זהו בית כה רחוק מהבית.

הנה הזדמנות להכירם:

גיתית שפיגל

קוראים לי גיתית, אני כמעט בת 25 וכיום אני גרה בירושלים. באוקטובר אתחיל שנה ג׳ בלימודיי באוניברסיטה העב...

07.09.2018

"אם אתה מדבר עם אדם בשפה שהוא מבין, זה מגיע אל מוחו. אם תדבר עמו בשפתו, זה יגיע ללבו."

נלסון מנדלה

השפה היא שמחברת אותנו יחד, ובמרכז לקהילה האפריקאית המתנדבים המסורים שלנו המלמדים בשיעורי העברית ואנגלית פועלים לוודא שלכולנו תהיה היכולת לדבר אחד ללבו של...

06.09.2018

במהלך חודש יולי, המרכז קיים פעילות קיץ לילדי הקהילה במתכונת דומה לקייטנה. 

הפעילות כללה שתי קבוצות ילדים: אחת של מסיימי כיתות ג׳-ד׳, ואחת של מסיימי כיתות ה׳- ז׳, בסה״כ 18 ילדים....