Ron Amir's exhibition "Doing Time in Holot" opened last month at the Israel Museum (curator: Noam Gal). As part of a broader ambition to put marginalized communities on the agenda, Ron chose to focus on the African refugees and asylum seekers and their communities, giv...

בחודש שעבר נפתחה תערוכתו של רון עמיר במוזיאון ישראל, ירושלים "להעביר את הזמן בחולות (אוצר: נעם גל ) ". כחלק משאיפה רחבה יותר להציף סוגיות שונות הנוגעות לקהילות שוליים מודרות שקיימות בחברה שלנו, רון בחר להתמקד בקהילת מבקשי המקלט האפריקאים בישראל. קהילה זו היא חלק מפסיפס...

Please reload

חדשות ועדכונים

07.09.2018

אנו שמחים על חמשת חברי הצוות החדשים במרכז אשר כה מסורים במתן שירותם לחברי הקהילה ולוודא כי באמת זהו בית כה רחוק מהבית.

הנה הזדמנות להכירם:

גיתית שפיגל

קוראים לי גיתית, אני כמעט בת 25 וכיום אני גרה בירושלים. באוקטובר אתחיל שנה ג׳ בלימודיי באוניברסיטה העב...

07.09.2018

"אם אתה מדבר עם אדם בשפה שהוא מבין, זה מגיע אל מוחו. אם תדבר עמו בשפתו, זה יגיע ללבו."

נלסון מנדלה

השפה היא שמחברת אותנו יחד, ובמרכז לקהילה האפריקאית המתנדבים המסורים שלנו המלמדים בשיעורי העברית ואנגלית פועלים לוודא שלכולנו תהיה היכולת לדבר אחד ללבו של...

06.09.2018

במהלך חודש יולי, המרכז קיים פעילות קיץ לילדי הקהילה במתכונת דומה לקייטנה. 

הפעילות כללה שתי קבוצות ילדים: אחת של מסיימי כיתות ג׳-ד׳, ואחת של מסיימי כיתות ה׳- ז׳, בסה״כ 18 ילדים....