One of the unique characteristics the Jerusalem African Community Center is the way in which it facilitates and fosters initiatives from within the community. The "Tour from Within" is an example for one of these initiatives, that came from 29 year old Thomas, a commun...

אחד ממאפייניו הייחודיים של המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים הוא העובדה שהוא לא רק מהווה מסגרת המספקת שירותים

לחברי הקהילה, אלא גם מסגרת המאפשרת ומעודדת צמיחה של יוזמות מתוך הקהילה עצמה. "סיור מבפנים", המציע למשתתפים בו הזדמנות נדירה לחוות את העיר מנקודת מבטם של פליטים ומ...

Please reload

חדשות ועדכונים

07.09.2018

אנו שמחים על חמשת חברי הצוות החדשים במרכז אשר כה מסורים במתן שירותם לחברי הקהילה ולוודא כי באמת זהו בית כה רחוק מהבית.

הנה הזדמנות להכירם:

גיתית שפיגל

קוראים לי גיתית, אני כמעט בת 25 וכיום אני גרה בירושלים. באוקטובר אתחיל שנה ג׳ בלימודיי באוניברסיטה העב...

07.09.2018

"אם אתה מדבר עם אדם בשפה שהוא מבין, זה מגיע אל מוחו. אם תדבר עמו בשפתו, זה יגיע ללבו."

נלסון מנדלה

השפה היא שמחברת אותנו יחד, ובמרכז לקהילה האפריקאית המתנדבים המסורים שלנו המלמדים בשיעורי העברית ואנגלית פועלים לוודא שלכולנו תהיה היכולת לדבר אחד ללבו של...

06.09.2018

במהלך חודש יולי, המרכז קיים פעילות קיץ לילדי הקהילה במתכונת דומה לקייטנה. 

הפעילות כללה שתי קבוצות ילדים: אחת של מסיימי כיתות ג׳-ד׳, ואחת של מסיימי כיתות ה׳- ז׳, בסה״כ 18 ילדים....