One of the unique characteristics the Jerusalem African Community Center is the way in which it facilitates and fosters initiatives from within the community. The "Tour from Within" is an example for one of these initiatives, that came from 29 year old Thomas, a commun...

אחד ממאפייניו הייחודיים של המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים הוא העובדה שהוא לא רק מהווה מסגרת המספקת שירותים

לחברי הקהילה, אלא גם מסגרת המאפשרת ומעודדת צמיחה של יוזמות מתוך הקהילה עצמה. "סיור מבפנים", המציע למשתתפים בו הזדמנות נדירה לחוות את העיר מנקודת מבטם של פליטים ומ...

Please reload

חדשות ועדכונים

25.06.2020

חברים ותומכים יקרים,

אני מקווה שאתם ויקיריכם בטוחים ובריאים.

מגפת הקורונה שינתה את חייהם גם של מבקשי המקלט בירושלים. מאנשים שהתקיימו מהכנסה שהספיקה לצרכיהם הבסיסיים בלבד, הם הגיעו למצב שבו אין ביכולתם לשלם שכר דירה, ביטוח רפואי או לקנות מוצרי מזון. מבק...

25.06.2020

,חברים ותומכים יקרים

זו תקופה מאתגרת במיוחד עבור כולנו - ואני מקווה שהמסר הזה מוצא אתכם ואת יקיריכם בטוחים ובריאים

בשבוע שעבר פסק בג"ץ כי חוק הפיקדון אינו חוקתי. החוק שנכנס לתוקף במאי 2017 מחייב את מבקשי המקלט להפקיד %20 ממשכורתם מדי חודש לקופת פי...