We at the JACC decided, in advance of the summer, to hold a series of six lectures on the topic of asylum seekers and refugees in Jerusalem. The lectures take place with the generous aid of CIMI (Center for International Migration and Integration) and with the help o...

11.8.2015

 

לקראת הקיץ הנוכחי החלטנו במרכז לקהילה האפריקאית בירושלים לקיים סדרה בת 6 הרצאות בנושא מבקשי מקלט ופליטים בישראל. ההרצאות מתקיימות בעזרתו הנדיבה של המרכז להגירה בינלאומית וקליטה וכן בעזרת 'קרן בכבוד' של התנועה הרפורמית המארחת אותנו ומאפשרת לנו לקיים את ההרצאות בבית שמו...

Please reload

חדשות ועדכונים

07.09.2018

אנו שמחים על חמשת חברי הצוות החדשים במרכז אשר כה מסורים במתן שירותם לחברי הקהילה ולוודא כי באמת זהו בית כה רחוק מהבית.

הנה הזדמנות להכירם:

גיתית שפיגל

קוראים לי גיתית, אני כמעט בת 25 וכיום אני גרה בירושלים. באוקטובר אתחיל שנה ג׳ בלימודיי באוניברסיטה העב...

07.09.2018

"אם אתה מדבר עם אדם בשפה שהוא מבין, זה מגיע אל מוחו. אם תדבר עמו בשפתו, זה יגיע ללבו."

נלסון מנדלה

השפה היא שמחברת אותנו יחד, ובמרכז לקהילה האפריקאית המתנדבים המסורים שלנו המלמדים בשיעורי העברית ואנגלית פועלים לוודא שלכולנו תהיה היכולת לדבר אחד ללבו של...

06.09.2018

במהלך חודש יולי, המרכז קיים פעילות קיץ לילדי הקהילה במתכונת דומה לקייטנה. 

הפעילות כללה שתי קבוצות ילדים: אחת של מסיימי כיתות ג׳-ד׳, ואחת של מסיימי כיתות ה׳- ז׳, בסה״כ 18 ילדים....