top of page
מרכז לקהילה האפריקאית שיעורי שפה

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים הוא בית ללימוד שפות עבור עשרות מחברי הקהילה בעיר. אנחנו עורכים קורסים ללימוד עברית ואנגלית עבור בוגרים ובוגרות, נשים וגברים, בגילאים שונים. אנחנו עורכים בין שלושה לארבעה מחזורים בשנה, כאשר בכל מחזור משתתפים כ-45 תלמידים ברמות שונות. השיעורים שלנו מביאים את התלמידים להישגים ומעניקים תחושה של העצמה לקהילה כולה.

עדכונים אחרונים

bottom of page